ශ්‍රී ලංකාවේ පිපිරීම්: ලෝවාසීන් ශෝකය බෙදාගත් අයුරු කැමරා ඇසින්

Image copyright Getty Images
Image caption ඉන්දුනීසියාවේ සිසුවියන් පිරිසක්
Image copyright Getty Images
Image caption ඉන්දුනීසියාවේ පාසල් සිසුවියක්
Image copyright Getty Images
Image caption ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රහාර පාකිස්තාන මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබු ආකාරය
Image copyright EPA
Image caption රුසියාවේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ශ්‍රී ලංකාවේ මියගිය අය වෙනුවෙන් මල් තබා ඇත
Image copyright Getty Images
Image caption කාශ්මීරයේ පුවත්පත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රහාර වාර්තා කර ඇති ආකාරය
Image copyright Getty Images
Image caption ශ්‍රී ලංකාවේ මියගිය අය සිහිකර අයිෆල් කුලුනේ විදුලි පහන් නිවා දැමේ
Image copyright Getty Images
Image caption පැරීසිය
Image copyright Getty Images
Image caption පාකිස්තාන කතෝලික බැතිමතුන්

සබැඳි විෂයයන්

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර