“රමේෂ් බැතිමතුන් බේරාගත් හැටි"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ පිපිරීම්: බෝම්බකරුට 'බාධාවක්' වූ රමේෂ්

රමේෂ් රාජු මඩකලපුවේ ජනතාවට වීරයෙකි. නමුත් අද ඔහු ජීවතුන් අතර නැත.

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දේවස්ථානයට එක්ව සිටි විශාල පිරිසකගේ ජීවිත බේරු රමේෂ් එසේ ජනයාගේ ගෞරවයට පාත්‍රව ඇත.

සම්පුර්ණ වාර්තාවට පිවිසෙන්න: බෝම්බකරුට 'බාධාවක්' වූ රමේෂ්