පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වව්නතිව් නිලධාරීන්ගේ ඝාතනයේ සුළමුල