මුල්ලිවයික්කාල් වෙරළේ අස්ථි කොටස්; කැණීම් අරඹයි

මුලතිව්, වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් වෙරළ තීරයේ තිබී එල්ටීටීඊ සංවිධානය භාවිත කළ නිල ඇඳුමට සමාන ඇඳුම් කොටස් කිහිපයක් සමඟ මිනිස් අස්ථි කොටස් හමුවූ අතර එම ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

මුලතිව් පොලිසිය පැවසුවේ, අඟහරුවාදා (මැයි 21) මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් එස්. ලෙනින්කුමාර්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කළ බවය. එම ස්ථානයේ තිබී අස්ථි කොටස් හමුවූයේ සඳුදා (මැයි 20) දිනයේදීය.

මුල්ලිවයික්කාල් බටහිර වෙරළ තීරයේ ධීවර සංගමයට අයත් ඉඩමක මතුව තිබූ අස්ථි කොටස් හා එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ බවට සැක කරන නිල ඇඳුම් කොටස් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ලද පැමිණිල්ලක් අනුව අදාළ ස්ථානය පරීක්ෂා කර මහේස්ත්‍රාත්වයාගේ අධික්ෂණ‍ය යටතේ කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කළ බව පොලිසිය පැවසීය.

පොලිසිය පැවසූවේ, එහි තිබූ අස්ථි කොටස් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම යාපනය රෝහලේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා විසින් සිදුකරනු ලබන බවය.

මේ ගැනත් කියවන්න:

අවසන් ගැටුම් පැවති මුල්ලිවයික්කාල් වෙරළ තීරයේදී එල්ටීටීඊ සාමාජිකයින් හා යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එවක ජීවිතක්ෂයට පත්වූ බව සඳහන් වන අතර මෙය එම කාලයට අයත් අස්ථි කොටස් ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වනු ඇත.