අඹුසැමියන් වූ පස මිතුරන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අඹුසැමියන් වූ පස මිතුරන්

ඇය හිටපු එල්ටීටීඊ ළමා සෙබළියක්.

ඔහු සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සාමාජිකයෙක්.

දස වසරකට පෙර පසමිතුරන් වූ ඔවුන් අද සිඟිති දියණියකගේ ආඩම්බර දෙමව්පියන්.

ගෞරි මලර් සහ රොෂාන් චතුරංග ජයතිලකගේ ආදර කතාව ගැන සම්පූර්ණ ලිපිය: යුද ගිනි නිවා ලිප ගිනි දැල්වූ යුවළක්