ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව: සියලු කොට්ඨාස පොදුජන පෙරමුණට

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණයේ දී කොට්ඨාස 17ම පහසුවෙන් දිනා ගනිමින් ප්‍රබල ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ඔක්තෝබර් 11) සමත් විය.

සභිකයන් 29 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභිකයන් 17 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටත්, සභිකයන් 7 දෙනෙකු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට සභිකයන් 3 දෙනෙකු හිමිවිය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආසන දෙකක් හිමිවිය.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය :

  • ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ - ආසන 17
  • එක්සත් ජාතික පක්ෂය - ආසන 7
  • එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය - 3
  • ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ - ආසන 2

ප්‍රකාශිත ඡන්දවලින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ඡන්ද 23,372ක් රැස් කරගෙන තිබූ අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද 10,113 ක් හිමි වී තිබුණි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඡන්ද 5273 ක් සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට 2435ක් ලැබී තිබිණ.

පසුබිම

පසුගිය වසරේ පැවති පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සඳහා ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ලබාදුන් නාම යෝජනා පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප වූ අතර ඉන් අනතුරුව මැතිවරණය පැවැත්වීම අත්හිටුවමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් ඔවුන් අධිකරණයෙන් ලබාගත්තේය.

අගෝස්තු 30 වන දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම අතුරු තහනම් නියෝගය ඉවත් කරමින් ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මැතිවරණය පවත්වන ලෙසටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නාමයෝජනාව පිළිගන්නා ලෙසටත් මැතිවරණ කොමිසමට නියෝග කළේය. ඒ අනුව සිකුරාදා මෙම ඡන්ද විමසීම පැවැත්විණි.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමක් ලෙස එම පෙරමුණ හඳුන්වයි. කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ 2015 ජනාධිපතිවරණයේ සහ මහමැතිවරණයේ දී ඇල්පිටිය ආසනය තමන් පරාජයට පත්වුවද සමස්ත ඡන්ද විමසීමේදී තමන්ට පහසු ජයග්‍රහණයක් අත් වූ බවය.

තවදුරටත් කියවන්න:

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර