මැ.කො සභාපතිගෙන් ඡන්ද දායකයන් වෙත ඉල්ලීමක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මැ.කො සභාපතිගෙන් ඡන්ද දායකයන් වෙත ඉල්ලීමක්

හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ කාල සීමාව 2019 නොවැම්බර් 09 අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ නමුත් පුරවැසියන්ගේ, සිවිල් සංවිධාන සහ දේශපාලන පක්ෂවල ඉල්ලීම පරිදි එම කාල සීමාව 2019 නොවැම්බර් 13 දින මධ්‍යහන 12:00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීන්දු කර ඇතැයි එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසයි.

වැඩි විස්තර සඳහා: හැඳුනුම්පත් ඇති, නැති ඡන්ද දායකයන් දැන සිටිය යුතු කරුණු