හදිසියේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලැබුණු රහසිගත දුරකථන ඇමතුම කුමක්ද? කොමසාරිස්වරියගේ 'අලුත් රතු එලිය' ගැන විදේශ අමාත්‍යවරයා පළමුවරට කතා කරයි!

හදිසියේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලැබුණු රහසිගත දුරකථන ඇමතුම කුමක්ද? කොමසාරිස්වරියගේ 'අලුත් රතු එලිය' ගැන විදේශ අමාත්‍යවරයා පළමුවරට කතා කරයි!

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ මහකොමසාරිස්වරිය නිකුත් කළ අලුත් ම වාර්තාවෙන් පසු නැවතත් 'විදුලි පුටුව' කරළියට පැමිණ තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට තහංචි පැනවීම පිළිබඳව සළකා බලන ලෙස ඇය අනෙකුත් රාජ්‍යයන්ගෙන් ඉල්ලා තිබුණි.

ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව සතුව පවතින සූදානම කුමක්ද? බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පැමිණි දුරකථන ඇමතුම ඒ සඳහා කෙරුණු බලපෑමක් ද?

ඉදිරියේ පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ දී සිදු වන්නේ කුමක්ද? මේ සියල්ල ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පළමුවතාවට මාධ්‍යයට කළ හෙළිදරව්ව ඉහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.