සංහිදියා සැලැස්ම යථාර්තයක් කරන්න - ඇමෙරිකාව

ශ්‍රී ලංකා විදේශ ඇමති ජී .එල්. පීරිස් සහ ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන්

උගත් පාඩම් හා සංහිදියා කොමිෂමේ නිර්දේශ ක්‍රියාවට නැංවීමේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට ප්‍රකාශයට පත් කරන මෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා විදේශ ඇමති ජී එල් පීරිස් ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ඇමති වරයාගෙන් එම ඉල්ලීම කළ බව රාජ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුවේ ප්‍රකාශිකා වික්ටෝරියා නුලන්ඩ් මාධ්‍ය වේදීන් ඉදිරියේ කියා සිටියාය

සිවිල් යුද්ධයෙන් පසුව සංහිඳියාව සහ යළි රට ගොඩ නැගීමට අදාළව අමාත්‍ය පීරිස් ඉදිරිපත් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල, දැඩි වගකීමක් සහිත පුළුල් වාර්තාවක් බව එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශිකාව පැවසුවාය.

එම සැලැස්ම රටට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතරම, ඒවා ස්ථිර සාර මට්ටමින් ශක්තිමත්ව පෙරට ගෙන යන බව ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් තහවුරු කරනු ලැබිය යුතුව ඇතැයි රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් පෙන්වා දුන් බවත් වික්ටෝරියා නුලන්ඩ් සඳහන් කළාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහාත්, රට යළි ගොඩ නැගීමේ වැඩ පිළිවෙලටත් එක්සත් ජන පදයේ දැඩි සහයෝගය ලැබෙන බව සඳහන් කර ඇති ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් වරිය, උතුරු ප්‍රදේශයේ මිලිටරිකරණය නැවැත්විය යුතු බවත්, උතුරු පළාත් සභා ජන්දය පැවැත්විය යුතු බවත්, සිවිල් සමාජයට කටයුතු කළ හැකි වාතාවරණයක් සහිත මානව හිමිකම් සුරකින පරිසරයක් ශ්‍රී ලංකව තුල බිහිකළ යුතු යයි විදේශ ඇමති ජී එල් පීරිස්ට අවධාරණය කර ඇති බවයි රාජ්‍ය ලේකම් දෙපාර්තුමේන්තුවේ ප්‍රකාශිකාව සඳහන් කළේ.

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සම්පාදනය කර ඇති මෙම වැඩපිළිවෙල අනර්ඝ වැඩසටහනක් ලෙස ඇමෙරිකාව පිළිගෙන ඇතැයි මේ හමුවීම සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍යයට නිවේදනයක් නිකුත් කරන ඇමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කියා සිටියි.

රාජ්‍ය ලේකම්වරිය සමග සාකච්ඡා ඇරඹීමට පෙර අදහස් පළ කළ විදේශ ඇමති ජී.එල්.පීරිස් යුද අනාථයන් යළි පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙහි 90% ක් සම්පුර්ණ කරනු ලැබ ඇතැයි පැවසුවේය.

ළමා සොල්දාදුවන් 595 ස් දෙනකු ද ඇතුළු ව , හිටපු සටන් කාමීන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලෙහි ද හැගීම් බර අත්දැකීමක් වූ බවද පීරිස් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කෙළේය.