එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ හිටපු සාමාජික සාමාජිකාවන් හැත්තෑ අටදෙනකුට නිදහස

එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ හිටපු සාමාජික සාමාජිකාවන් හැත්තෑඅටදෙනෙක් අද නිදහස ලැබුවා. මේ පිරිස නිදහස් කරන ලද්දේ වසර දෙක හමාරක් පමණවූ යුද හමුදා පුනරුත්තාපන වැඩසටහනකින් පසුවයි.

අද නිදහස ලැබූ කණ්ඩායම සමග හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජික සාමාජිකාවන් 11,000 සමාජ ගත කොට ඇති බව බන්ධනාගාර සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.එස්. දිසානායක පැවසුවා.

මීට අමතරව තවත් 700 දෙනකු පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථාන හතරක සිටින බව සදහන් කල ඔහු එම පිරිසද නොබෝ දිනකින් සමාජ ගත කරන බව ප්‍රකාශ කළා.

බන්ධනාගාරගතව සිටින 600 පමණ සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අදාල අමාත්‍යංශ සහ නීතිපතිවරයා අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගනිමින් සිටින බවද බන්ධනාගාර සහ පුනරුත්තාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.එස්. දිසානායක පැවසුවා.

එම පිරිස මාසයක් පමණ කාලයක් තුලදී පුනරුත්තාපනය සදහා යොමුකරන බවත් හෙතෙම ප්‍රකාශ කළා.