බීබීසී වැඩසටහන් ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ඔස්සේ නැවත ප්‍රචාරය අත්හිටුවයි

BBC Sandeshaya
Image caption බීබීසී වැඩසටහන්වල විශ්වසනීයත්වයට හානි වන අන්දමින් කටයුතු කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි බව බීබීසී ලෝක සේවයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසයි

බීබීසී දෙමළ සේවයේ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් වලට නොකඩවා සිදුකෙරුණු බාධා කිරීම් හමුවේ, බීබීසී ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන ලෙස අත්හිටුවීමට බීබීසී ලෝක සේවයේ අධ්‍යක්ෂක පීටර් හොරොක්ස් තීරණය කොට තිබේ.

මේ ආකාරයෙන් වැඩසටහන් අත්හිටුවීමට තීරණය කිරීම මගින් අසන්නන් වෙත ඇතිවන අපහසුතාවය පිළිබඳව තම කණගාටුව පළ කරන අතරේ, බීබීසී වැඩසටහන් ඉලක්ක කරමින් එම වැඩසටහන්වල විශ්වසනීයත්වයට හානි වන අන්දමින් කටයුතු කිරීමට තවදුරටත් ඉඩ දිය නොහැකි බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය 16 සහ 18 වැනිදා මේ අන්දමින් බාධා කිරීම් සිදුවූ අවස්ථාවේදී, ඒ මගින් තමන් එළඹ ඇති ගිවිසුම උල්ලංඝනය කොට තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව වෙත දන්වා සිටියත්, මාර්තු 25 වැනිදා යලිත් වරක් සිදුවූ බාධා කිරීම් හමුවේ තමන් වෙත ඉතිරි වූ එකම විසඳුම වැඩසටහන් අත්හිටුවීම බවයි, පීටර් හොරොක්ස් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

බීබීසී වැඩසටහන් වල අන්තර්ගතය පිළිබඳව යම් ගැටළු පැන නැගුනේ නම් කලින් එකඟව ඇති ආකාරයෙන් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් සිදු නොකරමින්, බීබීසී වැඩසටහන් වලට බාධා කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි බවද, ඒ තුලින් තම අසන්නන් නොමඟ යැවීමට ඉඩ දිය නොහැකි බවද බීබීසී ලෝක සේවයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසයි.

මෙයට පෙර 2009 දී සිදුවූ මෙවැනි ආකාරයේ බාධා කිරීම් හමුවේ මේ ආකාරයේ පියවරක් ගැනීමට බීබීසී ආයතනය ක්‍රියා කළේය.

බීබීසී වැඩසටහන් වලට තව දුරටත් කෙටි තරංග ඔස්සේ මෙන්ම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සවන් දීමට අසන්නන්ට හැකියාව තිබේ.

සංදේශයට යලි සවන් දෙන්න

අද අඟහරුවාදා සංදේශයට සවන් දීමට නොහැකි වූයේ නම් එයට සවන් දීම පිණිස ( ඉදිරි දින හත ඇතුලත) මේ අඩවියට පිවිසෙන්න: http://www.bbc.co.uk/sinhala/multimedia/2012/04/000001_tuesday_prog.shtml

ෆේස්බුක් අඩවියෙන්

www.facebook.com/BBCSinhala සංදේශයේ ෆේස්බුක් අඩවිය ඔස්සේත් දැන් ඔබට සංදේශයට සවන්දිය හැකියි.

කෙටි තරංග ඔස්සේ

බීබීසී සිංහල සේවය: කෙටි තරංග මීටර 49 හෙවත් කිලෝහර්ට්ස් 6135 (6135 kHz)

කෙටි තරංග මීටර 31 හෙවත් කිලෝහර්ට්ස් 9615 (9615 kHz)

කෙටි තරංග මීටර 41 හෙවත් කිලෝහර්ට්ස් 7699 (7699 kHz)

බීබීසී දෙමළ සේවය: කෙටි තරංග මීටර 19 හෙවත් කිලෝහර්ට්ස් 15690 (15690 kHz)

කෙටි තරංග මීටර 31 හෙවත් කිලෝහර්ට්ස් 9500 (9500 kHz)

කෙටි තරංග මීටර 41 හෙවත් කිලෝහර්ට්ස් 7600 (7600 kHz)