දමිල නායකයෝ අන්තර් වාර ස්වයං පාලනයක් ඉල්ලති

Image caption ඊශ්වරපාදම් සරවනභවන්

දමිළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් ලබා ගත හැකි වන්නේ අන්තර් වාර ස්වයං පාලනයක් මගින් පමණක් බව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් හමුවූ ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ දේශපාලන නියෝජිතයන් ප්‍රකාශ කර ඇත.

දහතුන් වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය

දහතුන් වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළින් දමිළ ජනතාවගේ ගැටළු වලට විසඳුම් ලබාගත නොහැකි බවට සියලු පක්ෂ එකඟවී ඇති බව දමිළ දේශපාලන නායකයන් මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

දමිළ ජනතාව ගේ ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පාලන බලතල පිළිබඳව මෙම සාකච්ඡාවේදී ඉදිරිපත් කැරුණු යෝජනාව ඒකමතික බවයි සාකච්ඡාව හමාරයේ සංදේශය හා දුරකතනයෙන් එක්වුණු දමිළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඊශ්වරපාදම් සරවනභවන් කියා සිටියේ.

ඉන්දීය ප්‍රතිචාරය

පාලක පක්ෂය හා ප්‍රධාන විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී වරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් ඉන්දීය නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂ ගණනාවකට අයත් දෙමළ මන්ත්‍රීවරුන් ආගමික නායකයන් හා බහුජන සංවිධාන නියෝජිතයන් මුණ ගැසුනේ යාපනයේදීයි.

"අපි ඔක්කොම ඉල්ලුවේ අන්තර්වාර ස්වයං පාලනයක් ඕන කියල," සරවනබවන් මන්ත්‍රීවරයා සංදේශයට ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන් තම ප්‍රකාශය පිළිබඳව ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වූ බවද සරවනබවන් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.