ජනාධිපතිවරයා මුස්ලිම් තානාපතිවරුන්ගෙන් වාර්තා ඉල්ලයි

සුළුතර ප්‍රජාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා දැන ගන්නට ලැබුනොත් ඒ පිළිබඳව තමන්ට සෘජුවම දැනුම් දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් තානාපතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ එම ඉල්ලීම කළේ ඉස්ලාමීය රටවල දූත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් සහ රජයේ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් සමග බදාදා දීර්ඝ වශයෙන් පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී බව බීබීසී සංදේශයට කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම්, අධිකරණ අමාත්‍ය වරයා.

කිසියම් සිද්ධියක් තානාපතිවරුනට වාර්තා වී ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දුන් විටදී, 'එතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම පියවර ගන්නා බවට,' රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නියෝජිතයන් හමුවේ කියා සිටියේ යැයි හකීම් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

'වාර්ගික හෝ ආගමික අසමගියට හේතු වන කටයුත්තක නිරත වන ඕනෑම අයකුට විරුද්ධව' පියවර ගන්නා බවට ජනාධිපති රාජපක්ෂ බදාදා හමුවේදී සහතික වීනැයි රජය නිවේදනය කොට තිබේ.

ප්‍රචණ්ඩත්වය

මුස්ලිම් ප්‍රජාවට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය 'මහත් භීතියක්' ජනිත කොට තිබෙන බව පැවසූ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායකයා කියා සිටියේ,එම කාරණය මෙන්ම නීතිය හා සාමය රැකීම සම්බන්ධයෙන් ද ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හමුවේ රජය සතු වගකීමත් සාකච්ඡාවට භාජනය වූ බවයි.

මුස්ලිම්වරුනට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය මැඩලීමට රජය ගන්නා පියවර පිළිබඳව තානාපතිවරුන් සැහීමකට පත් වී දැයි සංදේශය විසින් විමසන ලද අවස්ථාවේදී අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ 'මෙවැනි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලදී, තරහ කරගන්නේ නැතිව, සමතුලිත භාවය රැකගැනීම,' අරමුණ වන බවයි.

ඉස්ලාමීය සහයෝගීතාව

ජනාධිපතිවරයා විසින් මුස්ලිම් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන්ට සීමාවූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් කැඳවන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් හා ඔවුන්ගේ වාණිජ ව්‍යාපාරවලට එරෙහි ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාමීය සහයෝගීතාවය සඳහා වන සංවිධානය (OIC) රජයේ අවධානය කැඳවමින් ලිපියක් යොමු කොට තිබියදී.

රාජ්‍යයන් පණස් හතකින් සැදුම්ලත් OIC සංවිධානය විශාලත්වයෙන් දෙවැනි වන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට පමණි.

එවැනි පසුබිමක මෙවැනි සාකච්ඡාවක් සිදුවීම වැදගත් කොට තමන් සලකන බවයි, මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායකයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.