අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහතික කර ගැනීමට ස්ථාවර කාරක සභාවක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහතික කර ගැනීම පිණිස කටයුතු කිරීම සඳහා ස්ථාවර කාරක සභාවක් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පියවර ගත් බව ජ්‍යෙෂ්ට නීතිවේදී ලාල් විජේනායක ප්‍රකාශ කළේය.

BBC ය සමග සිදුකළ විශේෂ සාකච්ඡාවකදී අදහස් දැක් වූ නීතිඥ ලාල් විජේනායක, වත්මන් ශ්‍රී ලාංකික සමාජය මුහුණ දී ඇති ප්‍රධාන අර්බුදයක් වන නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරනයේ ස්වාධීනත්වය යළි සහතික කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගතයුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ පළමු රැස්වීමේදීම තීන්දු කරන ලද බවයි සඳහන් කළේ.

වාර්තා විධායක සභාවට

අලුතින් පත් කෙරෙන ස්ථාවර කාරක සභාවේ කාර්යභාරය වන්නේ, නීතිය සහ අධිකරණය වැනි අංශවලට එල්ල වෙන තර්ජන වේනම් ඒවා ගැන වාර්තා පිළියෙළ කොට විධායක සභාවට වාර්තා කිරීම යයි ද නීතිඥ ලාල් විජේනායක වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීතියේ සහ අධිකරණයේ සුරක්ෂිතභාවය රැක ගැනීම සඳහා, දකුණු අප්‍රිකාවේදී පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංවිධාන තුනක් මගින් සම්මත කෙරුණ යෝජනාවන්ට සහයෝගය පළ කරන නීතඥ ලාල් විජේනායක, එම සංවිධාන පවසන පරිදි බලයෙන් පහ කෙරුණ අගවිනිසුරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක යළි පදවියේ පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව පියවර ගත යුතුව ඇති බවත් අවධාරණය ක කළේය.

එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සාමාජිකත්වය අත්හිටවිය යුතු බවට ඉදිරිපත්ව ඇති යෝජනාවට තමා එකඟ නොවන බව ජ්‍යෙෂ්ට නීතිවේදී ලාල් විජේනායකගේ ස්ථාවරයයි.