උතුරට සිවිල් ආණ්ඩුකාරයකු පත් කරන්න - රනිල්

උතුරේ සංචාරයක් ආරම්භ කළ විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ, යාපනයේදී මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් කියා සිටියේ උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය නිදහස් සහ සාධාරණව පැවැත්වීමට නම් ආණ්ඩුව කොන්දේසි හතරක් සම්පූර්ණ කල යුතු බවයි.

පළමුව උතරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට පෙර පොලිස්, මැතිවරණ, රාජ්‍ය සේවා, සහ අධිකරණ ස්වාධීන කොමිසන් සභා පත් කල යුතු බවයි, වික්‍රමසිංහ විපක්ෂ නායකයා ප්‍රකාශ කළේ.

දෙවනුව නීතියේ ආධිපත්‍යය බිඳ හෙලන ක්‍රියාකාරකම් නතර කල යුතු බව පැවසූ ඔහු ඊට සම්බන්ධ නිලධාරීන් ඉවත් කළ යුතු යැයි පැවසුවේය.

සිවිල් ආණ්ඩුකාරවරයකු

තුන්වෙනුව, උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරධුරය සදහා විපක්ෂයට පිළිගත හැකි සිවිල් ආණ්ඩුකාරවරයකු පත් කළ යුතු බවත් සිව්වෙනුව මැතිවරණය සඳහා විදේශ නිරීක්ෂකයන් කැඳවිය යුතු බවත් විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සඳහන් කළේය.

ඊට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය කණ්ඩායමක්ද ඇතුලත් විය යුතු බව ඔහු කියා සිටියේය.

මෙම කොන්දේශි සපුරා උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය නිදහස්ව හා සාධාරණව පවත්වන්නේ නම් එය සෙසු බරපතල ප්‍රශ්න රැසක් විසදීමේ මුල් පියවර වනු ඇති බවයි, විපක්ෂ නායකයා වැඩිදුරත් ප්‍රකාශ කළේ.