සාපරාධී අපහාස නීතිය යලි පැනවීම පිලිබඳ අවධානය

Sri Lanka parliament
Image caption පාර්ලිමේන්තු විවාද සජීවීව විකාශනය කිරීමට වැයවන මුදල මෙන්ම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හැසිරීමද ගැටලුවක් බව ආණ්ඩුව පවසයි

ඇතැම් ජනමාධ්‍ය සහ මාධ්‍යවේදීන් ජනමාධ්‍ය නිදහස අනිසි ලෙස භාවිත කරන බැවින් සාපරාධී අපහාස නීතිය යලි ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව සංවාදයක් මතුවී තිබෙන බව ආණ්ඩුව පවසයි.

සභානායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්‍යවරයා ඒ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනමාධ්‍ය අතර ඵලදායී සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගීම පිලිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති වැඩමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය අමතමින්.

එහිදී අදහස් දැක්වූ කතානායක චමල් රාජපක්ෂ, පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු දැනගැනීමට ජනතාවට අවස්ථාවක් සැලසිය යුතු බව අවධාරණය කළේය.

ඒ සඳහා ඉන්දීය ලෝක් සභාවේ කතානායකවරිය සමඟ ද තමන් සාකච්ඡා පැවැත්වූ බවත් කතානායකවරයා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු වැඩසටහන් සජීවීව විකාශනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය විපක්ෂනායක රනිල් වික්‍රමසිංහද අවධාරණය කළේය.

පාර්ලිමේන්තු විවාද සජීවීව විකාශනය කිරීමට ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් එකඟ නමුත් ඒ සඳහා වැයවන මුදල මෙන්ම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හැසිරීමද ගැටලුවක් බවයි, අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසන්නේ.

කෙසේ නමුත් නාස්තිය වලක්වා ගන්නේ නම් අවශ්‍ය මුදල සොයා ගැනීම ගැටලුවක් විය නොහැකි බව විපක්ෂනායකවරයා පවසයි.

ඒ සඳහා මාධ්‍යවේදීන්ට භාෂා දැනුම සහ පුහුණුව ලබාදීම සඳහා පියවර ගත යුතු බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ විපක්ෂනායකවරයා පැවසීය.