සියලු දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ එකමුතුව වැඩ කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක්

දෙමළ ජාතික සන්ධානය පක්ෂයක් වශයෙන් ලියා පදිංචි කරන තෙක් සියලු දේශපාලන පක්ෂ එකමුතුව වැඩ කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්.සම්බන්ධන් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

එම එකඟතාවත් සමග මෙතෙක් දෙමල ජාතික සන්ධානයට ඇතුලත් වී සිටි දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ තුළ තිබු සියලු මතභේදකාරී තත්වයන් පහව යන බවත් සම්බන්ධන් මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය වශයෙන් තනි පක්ෂයක් පිහිටුවා එය මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලයේ ලියා පදිංචි කළ යුතු බවට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළ මතයක් හේතුවෙන් මාස ගණනාවක සිට දෙමල ජාතික සන්ධානය තුළ දැඩි මතභේදකාරී තත්වයක් හට ගෙන තිබිණ.

ඉලංගෙයි තමිල් අරෂු කච්චි පක්ෂය දෙමළ ජාතික සන්ධානය වශයෙන් තනි පක්ෂයක් පිහිටුවා ගැනීමට දැඩි ලෙස විරෝධය පලකිරීමයි මීට මුල්වී තිබුනේ.

මෙම මතභේදකාරී තත්වය සමතයකට පත්කිරීමේ අරමුණෙන් , මන්නාරම රදගුරු රායප්පු ජෝශප් හිමිපානන් අද, සෙනසුරාදා රදගුරු නිවසේදී සියලු දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ සමඟ සාකච්ජා පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව සියලු නායකන් පැවසුවේ දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කිරීමට පොදු එකඟතාවයකට ඒමට තමන්ට හැකිවූ බවයි.