ඉදිරි දශක දෙක ඇතුලත ලෝක මූල්‍ය බලයේ වෙනසක්

World Bank report launch
Image caption ලෝක මූල්‍ය බලයේ වෙනසක් සිදුවන විට එහි ප්‍රධාන භූමිකා චීනයට සහ ඉන්දියාවට හිමිවන බව ලෝක බැංකුව පවසයි

ඉදිරි වසර විස්ස ඇතුළත ලෝක මූල්‍ය බලයේ මූලික වෙනසක් සිදු වෙමින් එය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතට මාරු විය හැකි බවට ලෝක බැංකුව අනාවැකි පළ කරයි.

ලෝක බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇති අලුත් වාර්තාවක් ප්‍රකාශ කරන්නේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් විසින් දැනට කරනු ලබන ආයෝජනය තුන් ගුණයක් බවට පත් වෙමින්, එය සමස්ථ ලෝක ආයෝජනයෙන් සීයට හැටක් (60%) තෙක් ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති බවයි.

එම ප්‍රවණතාවයේ ප්‍රධාන භූමිකා හිමිවන්නේ චීනයට සහ ඉන්දියාවට.

ඉහත කී පරිවර්තනයට හේතු වන්නේ,සෞඛ්‍යය සහ අධ්‍යාපන අංශයේ දියුණුව සහ තොරතුරු තාක්ෂණයේ පැතිරීම බවත් ලෝක බැංකු වාර්තාවේ දැක්වේ.

තවදුරටත් කරුණු දක්වන ලෝක බැංකු වාර්තාව,ඉහත කී හැඩගැසීම් යටතේ දුප්පත් ජනතාව අතට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඉහළ යන බවත් ප්‍රකාශ කොට තිබේ.

එබඳු වෙනස්කම් සිදු වෙතත් පොහොසත් රටවල දුප්පත් ජනතාවට සාපේක්ෂව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල දුප්පතුන් 2030 වසරේදීත් ලබන්නේ සාමාන්‍ය අදායමක් පමණක් බවත්, ලෝක බැංකු වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.