ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම් සෙවීමේ තේරීම් කාරක සභාවට විපක්ෂය නැහැ

parliament

රජය විසින් ජාතික ප්‍රශ්නයට විසදුම් සෙවීම සඳහා පත් කරන ලද පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සහභාගී නොවීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තීරණ කොට ඇත.ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා රජයේ විසඳුම පැහැදිලි කරමින් රජය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රකාශයක් මුලින් කළ යුතු බවයි ජනතා පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් බී බී සී සංදේශයට කියා සිටියේ.

වාසුදේව නානායක් කාර ඇමති වරයා කියා සිටියේ ජාතික ප්‍රශ්නයට විසදුම් සෙවීම සඳහා පත් කරන ලද පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සහභාගීවීම විපක්ෂයේ වගකීමක් වන අතර එම වගකීම පැහර හැරීම කණගාටුවට කරුණක් වන බවයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය දාහත් වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නැවත ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති වරයා වෙත කරුණු දක්වමින් යැවු ලිපියට පිළිතුරු ලැබෙන තෙක් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සහභාගී නොවීමට තීරණය කොට ඇති බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක ප්‍රකාශ කළේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සහභාගී වන නමුත් පක්ෂයේ ස්ථාවරය මේ තාක්‌ සවිස්තරත්මකව හෙළිදරව් කොට නැත.