සරසවි යන සිසු මානසික සෞඛ්‍ය තත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ලංකා ගුරු සංගමයේ විරෝධය

විශ්ව විද්‍යාල වලට ඇතුලත් කර ගැනීමට ප්‍රථම සිසුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්වය පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩ සටහනක් සකස් කිරීම කෙරෙහි රජය විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇති යෝජනාවට ලංකා ගුරු සංගමය විරෝධය පල කරයි.

එම සංගමයේ සභාපති ජෝශෆ් ස්ටාලින් පවසන්නේ විශ්ව විද්‍යාල තුල අනවශ්‍ය අරබුද ඇතිවීම වැළැක්වීම සදහා එවැනි වැඩසටහනක් සකස් කරන මෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම මගින් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට යෝජනා කර ඇති බවයි.

විශ්ව විද්‍යාල තුල අර්බුද ඇතිවී තිබෙන්නේ සිසුන්ගේ මානසික අබාධ නිසා නොව බලධාරීන් ශිෂ්‍ය අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කිරීම නිසා බවයි ඔහු චෝදනා කරන්නේ.

උප්පරවැට්ටියක්

විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම කප්පාදු කිරීමේ උප්පරවැට්ටියක් ලෙස රජය මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන බවද ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ජෝශෆ් ස්ටාලින් පැවසුවේය.

විශ්ව විද්‍යාල තුල අර්බුද ඇතිවීමට සිසුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්වය බිඳ වැටීම ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයකින් අනාවරණයක් කර ගෙන තිබේ නම් ඒ සදහා මෙවන් වැඩසටහනක් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීම යුක්ති සහගත නොවේ දැයි ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන් ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ජෝශෆ් ස්ටාලින් පැවසුවේ එහි කිසිදු සාධාරණත්වයක් නැති බවයි.

විශ්ව විද්‍යාල ළමුන්ගේ නිදහස් චින්තනය නැති කොට තමන්ට අවනත ළමයි කණ්ඩායමක් බිහි කිරීම මේ වැඩ සටහනේ යටි අරමුණ බවයි, ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ජෝශෆ් ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කළේ.