වැරදීමකින් නීතිඥයාගේ නිවසට ගිය පොලිස් නිලධාරීන් අධිකරණයට

නීතිඥ ගුණරත්න වන්නිනායක ගේ නිවසට ගොස් ඔහු පිළි බඳව සැක කටයුතු ලෙස තොරතුරු සොයා බැලූ පුද්ගලයන් පොලිස් මත් ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයට අනුයුක්ත පොලිස් නිලධාරීන් බව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ අනාවරණය වෙයි.

තම නිවසට පැමිණි නාඳුනන පිරිසක් සැක කටයුතු ආකාරයට තොරතුරු රැස් කර ඇතැයි පවසමින් වන්නිනායක නීතිඥවරයා කෙසෙල්වත්ත පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කොට තිබිණ.

එම පැමිණිල්ලේ ප්‍රගතිය වාර්තා කරමින් කෙසෙල්වත්ත පොලිස් නිලධාරීන් අධිකරණයට දන්වා සිටියේ එම පිරිස පොලිස් මත් ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් බවට එහි අධ්‍යක්‍ෂවරයා තමන්ට දැනුම් දුන් බවයි.

හඳුනා නොගත් සැකකරුවකු අත් අඩංගුවට ගැනීමට යාමේ දී අත් වැරැද්දකින් වන්නිනායක නීතිඥයාගේ නිවසට ගොස් ඇතැයි සඳහන් කළ පොලීසිය ඒ පිළිබඳව වන්නිනායක නීතිඥවරයාගෙන් සමාව ඇයද සිටීමට එම නිලධාරීන් සූදානම් බව අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.

ඊට විරෝධය පල කළ වන්නිනායක නීතිඥයාගේ නීතිඥවරුන් කියා සිටියේ මෙය සැක කටයුතු සිද්ධියක් නිසා ඊට අදාලව තවදුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වන මෙන් පොලීසියට නියෝග කරන ලෙසයි.

එම ඉල්ලීම පිළිගත් මහේස්ත්‍රාත් වරයා විසින් පොලිස් මත් ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයට අනුයුක්ත එම නිලධාරීන් තිදෙනා අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස පොලීසියට නියෝග කරන ලදී