ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇතුළු පිරිසක් ගිය බෝට්ටුවක් ක්‍රිස්මස් දූපත අසල ගිලා බසී

දේශපාලන රැකවරණ සොයා ගමන් ගනිමින් සිටි කණ්ඩායමක් සහිත බෝට්ටුවක් ක්‍රිස්මස් දූපත අසල මුහුදේ ගිලෙමින් තිබියදී, ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගෙන් අසූඅට දෙනෙක් බේරා ගෙන තිබේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් බෝට්ටුවේ සිටි තවත් අටදෙනකු සොයා ගැනීමේ උත්සාහයක නිරත වෙමිනුයි සිටින්නේ.

මුහුදු බත් වූ බෝට්ටුවේ ගමන් ගනිමින් සිටි කුඩා පිරිමි දරුවකුගේ මළ සිරුර සොයාගත් බවක් ද වාර්තා වෙයි.

ජාවාරම් කරුවන් විසින් සංවිධානය කෙරුණ වැඩ පිළිවෙලක් යැයි උපකල්පනය කෙරෙන ඉන්දුනීසියාවෙන් ආරම්භ වී ඇති එම බෝට්ටු ගමනට එක්ව සිටියේ, ඉරාන්, ඇෆ්ඝනිස්තාන් සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බවත් ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණ.

ඔවුන්ගේ ගමනාන්තය වී තිබුනේ, ඉන්දුනීසියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ක්‍රිස්මස් දූපතයි.

දේශපාලන රැකවරණ පතන්නන් දහස් ගණනක ගේ මෙවැනි අනතුරුදායක මුහුදු ගමන් ගැන අවුරුදු පතාම වාර්තා වෙන අතර, එය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉතා ම බරපතළ මුහුණුවරක් ගත් දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වී ඇත.