උතුරේ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ජංගම සේවයක් ලබන සඳුදා සිට

උතුරේ හැඳුනුම් පත් නැති පිරිස් වලට ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ජංගම සේවයක් ලබන සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

උප්පැන්න සහතිකය නොමැති වුවත් අදාළ ලිය කියවිලි සලකා බලා මාසයක් ඇතුලත හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් ආර්.එම.එස්.සරත් කුමාර වවුනියාව දිසාපති කාර්යාලයේ දී පැවසුවේය.

උතුරු ප්‍රදේශයේ ඡන්ද දායකයන් අසූ පන්දහසකට වැඩි පිරිසකට ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති බව නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ව්‍යාපාරයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂ රජිත් කීර්ති තෙන්නකොන් ප්‍රකාශ කළේය.

Image caption වවුනියාව දිසාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

එයින් සැලකිය යුතු පිරිසක් ජීවත්වන්නේ වන්නි මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ වවුනියාව, මන්නාරම සහ මුලතිවු යන දිස්ත්‍රික්කවල බව පැවසූ ඔහු එම සංඛ්‍යාව ආසන්න වශයෙන් 45,000 සහ උපරිම වශයෙන් 55,000 දක්වා ප්‍රමාණයක් විය හැකි යයි සඳහන් කළේය.

පළාත් සභා මැතිවරණයට පෙර මේ පිරිසට ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා දීම පිණිස කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පැවසූ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් ආර්.එම.එස්.සරත් කුමාර ලිය කියවිලි වල අඩුපාඩු ඇතත් හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීමට ඇති හැකියාව සොයා බලන ආකාරය ගැන වවුනියාව දිසාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කර ඇති බව පැවසුවේය.

මේ සඳහා වවුනියාව දිසාපති කාර්යාලය විවෘතව ඇති බව කියා සිටි කොමසාරිස් ජෙනරාල් ආර්.එම.එස්.සරත් කුමාර ජංගම සේවා පැවැත්වෙන්නේ ඊට අමතරව බවයි කියා සිටියේ.