විදේශීය නිරීක්ෂකයින් ගෙන්වා ගැනීමට ආරාධනා කොට නෑ - කැෆේ සංවිධානය

ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණ නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා විදේශීය නිරීක්ෂකයින් ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී රජය හෝ මැතිවරණ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව හෝ මෙතෙක් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සහ යුරෝපා සංගමයට ආරාධනා කොට නැතැයි නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් ප්‍රකාශ කරයි.

කැෆේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් සදහන් කළේ යුරෝපා කොමිසමේ මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් ගෙන්වීමට හැකියාවක් මේ වන විට නොමැති බවයි.

කැෆේ සංවිධානය දිවයිනේ සංචාරයක නිරත යුරෝපා කොමිසමේ නියෝජිතයින් සහ කොළඹ යුරෝපා සංගම් කාර්යාලය සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සෘජුව අදහස් හුවමාරුකරගත් බව තෙන්නකෝන් පවසයි.

කෙසේ වුවත් අද දිනයේ ද ඇතැම් මාධ්‍ය යුරෝපා කොමිසමේ නිරීක්ෂකයින් ගෙන්වීමට තවදුරටත් අවස්ථාව තිබෙන බව අවධාරණය කරමින් පුවත් පළ කර තිබෙන නමුත් එමගින් ජනතාව යුරෝපා සංගම් නියෝජිතයින් සම්බන්ධයෙන් වැරදි අවබෝධයක් ඇතිවීම වැලැක්විය නොහැකි යයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මැතිවරණ නිරීෂකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට තවමත් අවස්ථාව පවතින බව කී විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මේ සදහා ශ්‍රි ලංකා රජය හෝ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් ඉදිරි සතිය තුළවත් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ආරාධනා කළ යුතුව ඇති බව පෙන්වා දුන්නේය.

එසේ නොවුන හොත් එම නිරීක්ෂකයින්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමට හා ඒවා සම්බන්ධීකරණය කිරීමට පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යාලයට කාලය ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීරීක්ෂකයින් වෙත රජය ආරාධනා නොකළ හොත් එම අවස්ථාවද ගිලිහී යන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.