පවරා ගන්නා ඉඩම් වලට ප්‍රමාණවත් වන්දි නොගෙවන බවට පැමිණිලි

ඉන්දීය ටාටා සමාගම වෙත බාරදීම සඳහා කොළඹ, කොම්පඤ්ඤවීදිය ප්‍රදේශයෙන් අත්පත් කර ගන්නා ඉඩම් වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත් වන්දියක් නොගෙවන බව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෝ අධිකරණය හමුවේ කියා සිටිති.

ඒවායේ පදිංචිකරුවන්ට ප්‍රමාණවත් වන්දියක් නොගෙවන බවට ඉදිරිපත් වූ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන මෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට නියෝග කර තිබේ.

ඉඩම් අක්කර හතක් අත්පත්කරගැනීම නිසා ඒවායේ පදිංචි පවුල් හයසීයකට වැඩි සංඛ්‍යාවකට උන් හිටි තැන් අහිමි වන බව පවසමින් පදිංචිකරුවන් විසින් ගොනු කළ පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි අධිකරණය මෙම නියෝගය කලේ.

පෙත්සම්කාර පාර්ශවයේ නීතිඥයා පැවසුවේ කොම්පඤ්ඤවීදිය ප්‍රදේශයේ ඉඩම් පර්චසයක මිල රුපියල් ලක්ෂ පනහ ඉක්මවන බව පුද්ගලික තක්සේරුකරුවන් විසින් දැනුම්දී ඇති බවයි.

එහෙත් මෙම ජනතාවගෙන් පවරා ගන්නා එක් පර්චසයක් සදහා රුපියල් ලක්ෂ දහ අටක මුදලක් ගෙවන බවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුම් දී තිබීම අසාධාරණයක් බවයි පෙත්සම් කාර පාර්ශවයේ නීතිඥයා පවසන්නේ.