ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිය දෙමළ සරණාගතයන්ට මනා රැකවරණ -දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රී

Boat advert

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිය දෙමළ සරණාගතයන් හොඳින් රැක බලා ගැනෙන බව දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. යෝගේශ්වරන් ප්‍රකාශ කරයි.

ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිය යෝගේශ්වරන් මන්ත්‍රීවරයා පුරා සති දෙකක කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතයන් මෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් ද මුණ ගැසී සාකච්ඡා කළ බව කියා සිටියේය.

පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයෙන් පසුව ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිය සරණාගතයන් තමන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව දැඩි අවිනිශ්චිත බවකට පත්ව සිටින බව මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේය.

සරණාගතයින් යාබද පැපුවා නිව් ගිනියාවට පිටත් කර යැවීමට ගෙන ඇති තීරණයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිය පිරිස් දැඩි විරෝධයක් දක්වන බවයි යෝගේශ්වරන් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇතිවෙන තුරු ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගිය සරණාගතයින් ආපසු හරවා නොඑවන්නැයි තමන් ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් ගෙන් ඉල්ලා සිටි බව යෝගේශ්වරන් මන්ත්‍රීවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.