රක්ෂණ ගැටුම තවමත් විසඳි නෑ

පසුගිය සඳුදා සිය ගණනක ගේ සහභාගීත්වයෙන් හලාවත එච් එන් බී ඇෂුවරන්ස් (HNB Assurance) සමාගමට එරෙහිව පැවතී විරෝධතාවට මුල් වූ කරුණු පිළිබඳ දෙපාර්ශවය අතර පැවතී සාකච්ඡා වලින් පසු විසඳුමක් ලබා දීමට හැකි වූ බව එම සමාගම ප්‍රකාශ කරයි.

මුළු වන්දි මුදල ලබා දීම පැහැර හරිමින් සමාගම ඉදිරිපත් කෙරෙන මෙම විසඳුමට එකඟ නොවන බව සිද්ධියට මුල්වූ ලොරි හිමියා කියා සිටියි.

පල්ලම ප්‍රදේශවාසීන් සිය ගණනක් විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට එක් කල මෙම අර්බුදයට අවසාන විසඳුමක් තවමත් ලැබී නැත.

සානුකම්පිත දීමනාවක්

විරෝධතාවට මුල් වූ රිය අනතුර පිළිබඳව අර්බුදයට විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරන එච් එන් බී ඇෂුවරන්ස් සමාගම ප්‍රකාශ කරන්නේ, අනතුර සිදු වූ ආකාරය පිලිබඳ කල ගවේෂණයකින් පසු වන්දි ගෙවීමට සුදුසු වාතාවරණයක් නොමැති වුවත් ගනුදෙනු කරුගේ තත්වය සලකා බැලීමෙන් පසු සානුකම්පිත දීමනාවක් ලබා දීමට සමාගම එකඟ වූ බවයි.

ඒත් සමාගම විසින් ගෙවිය යුතු මුළු වන්දි මුදල හැර වෙනත් කිසිදු දීමනාවකට තමන් එකඟ නොවන බවයි අනතුරට පත් ලොරියේ හිමිකරු වන යසරත්න බංඩාර ප්‍රකාශ කරන්නේ.

අනතුර සිදු වන අවස්ථාවේ ලොරියේ ප්‍රමාණයට සුදුසු නොවන ආකාරයෙන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කෙරුණ බවට ලැබී ඇති සාක්ෂි මෙන් ම නොසැලකිලිමත් ආකාරයෙන් දෙවැනි අනතුරකට ද මුහුණ දුන් ආකාරය සලකා බැලීමෙන් පසු ගත් තීන්දුවකට අනුව රක්ෂණ වන්දි නො ගෙවීමට තීරණය කළ බව එච් එන් බී ඇෂුවරන්ස් (HNB Assurance) සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී ලලිත් ප්‍රනාන්දු කියා සිටියි.

රක්ෂණ සමාගම් ක්‍රියා කරන ආකාරය පිලිබඳ මුලික ගැටළු මතුවන බව පවසන යසරත්න බංඩාර, උද්ඝෝෂණය සිදු නො වුයේ නම් දීමනාවක් නො ලැබෙන බව තමන්ට තහවුරු වූ අතර, පොලීසියේ මැදිහත් වීමෙන් පසු සිය ස්ථාවරය වෙනස් කිරීමට රක්ෂණ සමාගමට සිදුවූ බවත් ප්‍රකාශ කරයි.