'මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමේ අඩුවක්'

මෙවර උතුරු, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් සභා මැතිවරණයේදී නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමේ අඩුවක් පෙනී යන බව මැතිවරණ කොමසාරිස්, මහින්ද දේශප්‍රිය පවසයි.

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා අවශ්‍ය වාතාවරණය උතුරු පළාතේ ඇති බව පෙනී ගිය බවද මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියි.

වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වල අනවසර මැතිවරණ කාර්යාල ඉවත් කිරීමට හෙට පටන් පියවර ගන්නා බවයි , වවුනියාවේදී මාධ්‍යවේදීන් ඇමතූ මැතිවරණ කොමසාරිස්, මහින්ද දේශප්‍රිය ප්‍රකාශ කළේ.

ආරක්ෂක හමුදා

උතුරු පළාතේ විපක්‍ෂ අපේක්ෂකයනට ආරක්ෂක අංශ වල බලපෑම්, තර්ජන එල්ල කෙරෙමින් ඇති බවට වාර්තා ලැබෙන බවට මාධ්‍යවේදීන් කල ප්‍රකාශ මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

'උතුරේ කිසිම ඡන්දදායකයෙක් ආරක්ෂක හමුදා විසින් තමන් බය ගැන්වූ බවට පැමිණිල්ලක් මා වෙත ඉදිරිපත් කරලා නෑ' යි මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා තවදුරටත් කියා සිටියි.

එහෙත් දමිල ජාතික සන්ධානය සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් පසිගියදා කියා සිටියේ ආරක්ෂක අංශවලින් ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ට බලපෑම්, තර්ජන එල්ල වෙමින් පවතින බවයි.