ඇමරිකාව සිරියාවේ මැදිහත්වීමකට සුදානම්

ඇමරිකානු ජනාධිපති බරක් ඔබාමා නියෝග කළහොත් හමුදාවන් සිරියාවට යාමට සුදානමෙන් සිටින බව ආරක්ෂක ලේකම් චක් හේගල් බී බී සී යට හෙළිදරව් කළේය.

ජනාධිපතිවරයා දෙනු ලබන කවර හෝ නියෝගයක් පිළිපැදීමට හැකි වෙන ආකාරයෙන් හමුදා ස්ථානගත කිරීම් සිදු කොට ඇති බව ආරක්ෂක ලේකම් වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

සිරියානු ආණ්ඩුව රසායනික අවි භාවිතා කරමින් සිටින බව දැන් පැහැදිලි වී ඇති බව ආරක්ෂක ලේකම් චක් හේගල් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

සිරියානු ප්‍රතිචාර

බටහිර රටවල් සිරියාවට එරෙහිව නගන චෝදනා අල්කයිඩාවට සහ විපක්ෂයට සහයෝගය දීමට කරන ප්‍රකාශ බව සිරියානු විදේශ ඇමති වාලිඩ් අල් මුලීම් කියා සිටී.

එක්සත් ජාතීන් ගේ අවි පරීක්ෂකයින් සමග තමන් සමීප සහයෝගයෙන් වැඩ කරන බව විදේශ ඇමති වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

රුසියාව,චීනය,සහ ඉරාණය විදේශීය මැදිහත් වීමකට විරෝධය පල කොට ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය ගන්නා තීරණ අභිභවා කටයුතු කළහොත් අහිතකර ප්‍රතිපල ඇතිවිය හැකි බව රුසියාව විසින් පෙන්වා දී තිබේ.