ස්විට්සර්ලන්තයෙන් දෙමළ ජාතිකයන් පිටුවහල් කිරීම නතර වේ

  • 2013 සැප්තැම්බර් 3
Image caption ස්විට්සර්ලන්තයේ දේශපාලන රැකවරණ පතන්නන්

දේශපාලන රැකවරණ පැතූ දෙමළ ජාතිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීම අත්හිටුවන ලද බව ස්විස් බලධාරීහු පවසති.

ස්විට්සර්ලන්තය මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ දේශපාලන රැකවල් ඉල්ලා ආ දෙමළ ජාතිකයන් දෙදෙනකු ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීමෙන් පසු අත්අඩංගුවට පත් වූ බව වාර්තා වීමෙන් අනතුරුවයි.

මධ්‍යම ආගමන විගමන කාර්යාංශය පවසන පරිදි මේ පියවර ගෙන ඇත්තේ දෙමළ ජාතිකයන් ලංකාවේදී අත් අඩංගුවට පත්වීම වලකා ලන්නටයි.

කොළඹ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති නිලධාරිනියක් පවසා තිබුනේ මෑතදී හරවා යවන ලද දෙමළ ජාතිකයන් දෙදෙනකුට සිදුවූ දේ පිරික්සා බලමින් සිටින බවයි.

පසුගිය දෙවසර තුළ 150 කට අධික පිරිසක් ස්විට්සර්ලන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යවා ඇති බවයි මානව හිමිකම් සංවිධානයක් වන ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය පවසන්නේ.