නවී පිල්ලේට ආණ්ඩුවෙන් ස්තුතියක්

Dulas Alahperuma

මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරිය ගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සාධනීය අංග රැසක් දැක ගත හැකි බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළේය

කොටි සංවිධානය මිනීමරු සංවිධානයක් සේ හඳුන්වාදීම, උතුරේ පළාත් සභා මැතිවරණය දේශපාලන ජයග්‍රහණයක් සේ අගය කිරීම, සහ ශ්‍රී ලංකාවේ යොවුන් පරපුර දෙස සුභවාදී දැක්මකින් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව තමන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරියට ස්තුතිවන්ත වන බව ඩලස් අලහප්පෙරුම ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

ජන කොටස් නියෝජනය

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව තුල ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සියලුම ජන කොටස් නියෝජනය වීම පිළිබඳව මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරිය තම ප්‍රසාදය පල කල බව අලහප්පෙරුම ඇමතිවරයා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව අධිකාරිවාදී දිශාවකට ගමන් කරමින් සිටින බවට නවී පිල්ලේ සිදු කල ප්‍රකාශයට එකඟ විය නොහැකි බව කෙලින්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරිය වෙත දැන්වූ බව පැවසූ ඇමතිවරයා

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරිය වෙත මර්වින් සිල්වා ඇමතිවරයා විසින් විවාහ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගත නොහැකි ක්‍රියාවක් බව ද පිළිගත්තේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර