උතුරේ ජය දෙමළ ජාතික සන්ධානයට

සෙනසුරාදා පැවැත්වුණු පළමු උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ආසන තිහක් හිමිකරගත් ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂය හෙවත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් අත් කර ගෙන තිබේ.

පාලක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආසන හතක් හිමි වී තිබෙන අතර, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය එක් ආසනයක් දිනා ගෙන තිබේ.

බොහෝ දිස්ත්‍රික්කවලදී දෙමළ ජාතික සන්ධානය ප්‍රකාශිත ඡන්දවලින් සියයට අසූවකට ආසන්න ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමි කර ගැනීම විශේෂත්වයක්.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂය ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් සියයට අසු හතරක් ලබා ඇති අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබා ගත හැකිවී ඇත්තේ සියයට දහ හතරක ඡන්ද ප්‍රමාණයකි.

ප්‍රධාන විපක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය උතුරු පළාත් සභාවේ එක් ආසනයක් හෝ දිනා ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇති අතර, එම පක්ෂයට සියලු දිස්ත්‍රික්ක වලින් ලැබී ඇත්තේද ඉතා සුළු ජන්ද සංඛ්‍යාවකි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර