ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු මැතිවරණ පමණක් නොවේ - ඇමෙරිකාව

US State Dept
Image caption 'සිවිල් පරිපාලනයක් සහ සංහිඳියාව සඳහා ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර වූ ක්‍රියාවලියක් උතුරු පලාතට අවශ්‍යවේ'

උතුරේ ඓතිහාසික මැතිවරණය පිළිබඳව ලාංකීය ජනතාවට සුභපැතුම් පිරිනමන ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, මැතිවරණ පැවති පළාත් තුනේම ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය ඉහල මට්ටමක පැවතීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ජයග්‍රහණයක් බව ද සඳහන් කරයි.

කෙසේ නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු මැතිවරණ පැවැත්වීම පමණක් නොවන බව පවසන එක්සත් ජනපදය, විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ සාමය තුල වාර්තා වූ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණ පවත්වා වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් දීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි.

සෙනසුරාදා පැවති මැතිවරණ පිළිබඳව සිය ප්‍රතිචාරය පළකරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරන කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය, මැතිවරණ පැවැත්වීම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ජන කොටසකටම සාමයේ ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳීමේත්, ආත්මගරුත්වයෙන් යුතුව ජීවත්වීමේත් අවකාශ සලසා දීමේ වැදගත්කම ද අවධාරණය කරයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර