ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉඩම් අයිතිය කාටද?

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනය මගින් පළාත් සභාවලට ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ලබා දී ඇති බලතල කවරේද? අග විනිසුරු මොහාන් පීරිස්, කේ. ශ්‍රී. පවන් සහ ඊවා වනසුන්දර යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන් තිදෙනා විසින් ඉකුත් දා මධ්‍යම පළාතේ ඉඩම් ආරවුලක් සම්බන්ධ අභියාචනයක් සලකා බැලීමෙන් පසු ලබා දුන් තීන්දුවෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ කවරක්ද? මේ විමසුම ඒ ගැන.