ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දීග යන වයස

දීග යන වයස

බොහෝ කාන්තාවන්ගේ ස්වර්ණමය තරුණ විය උසස් අධ්‍යාපනයට ගෙවී යද්දී විවාහයට එළැඹෙන දල වයස් සීමාවද වෙනස් වෙමින් පවතී.

දීගෙක යන වයස සහ තරුණියන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම අතර අත්වැල් බැඳ ගත් සබඳතාවක් පවතින බවයි විශ්ලේෂකයන්ගේ මතය. (හඬ පටයට සවන් දෙන්න)