ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'කැනඩා මහ කොමසාරිස්වරිය කැඳවනවා' -කෙහෙලිය

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය ලංකාවේ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් කැනඩාව පළ කරන විරෝධය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට කොළඹ සිටින කැනඩා මහ කොමසාරිස්වරිය විදේශ අමාත්‍යංශයට කැඳවන බව ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කරයි.

කැබිනට් ප්‍රකාශක ජන මාධ්‍ය ඇමති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල එම ප්‍රකාශය කලේ, ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන බවට චෝදනා කරමින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නායක හමුව වර්ජනය කරන බවට කැනඩා අගමැතිවරයා කරන ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිචාරය පල කරමින්.

ශ්‍රී ලංකාවට චෝදනා කරන කැනඩා අගමැතිවරයා අද පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය තුල තනි වී ඇති බවයි කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා පවසන්නේ.