මහජන විරෝධතා තහනම් නෑ - රජය

ලබන නොවැම්බර් මාසයේ, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සමුළුව පැවැත්වෙන කාලය තුළ දී මහජන විරෝධතා සහ උද්ඝෝෂණ තහනම් කිරීමට යන බවට පලව ඇති වාර්තා රජය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

එම වාර්තා වල සත්‍යයක් නැති බව ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබඳ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල අද මාධ්‍ය හමුවක දී ප්‍රකාශ කළේය.

සීමාවන්

එහෙත් ආරක්ෂක හේතු මත එම කාලය තුළ එක්තරා සීමාවන් තිබිය හැකි බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

විදේශ නායකයන්ගේ ගමන් සලකා සමහර පාරවල් කෙටි වේලාවක් තුළ දී වසා දැමීමට සිදුවිය හැකි බවත් ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබඳ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල පැවසුවේය.

මාධ්‍ය වාර්තා

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ නීති උපදේශක හරිගුප්තා රෝහණධීර එම කාලය තුළ උද්ඝෝෂණ සහ පෙළපාලි සඳහා තහනමක් පනවන බව පැවසූ බවට ඇතැම් මාධ්‍ය විසින් ඊයේ වාර්තා කොට තිබිණ.

ඔහු විසින් කරන ලද එම ප්‍රකාශය නිවැරදී කොට ඇති බව පැවසූ ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබඳ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල කියා සිටියේ එවැනි තීන්දුවක් ගන්නේ නම් ඒ බව නිවේදනය කරන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබඳ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මගින් බවයි.

ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය වාර්තා උපුටා දක්වමින් එවැනි තීරණයකට ශ්‍රී ලංකා රජය එළඹ ඇත්නම් එය බරපතළ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් බව ප්‍රකාශ කොට තිබිණ.