ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නොබෙල් සම්මානය සහ කෙටිකතාවේ කල දසාව

මෙවර නොබෙල් සාහිත්‍ය සම්මානය හිමි වූයේ කෙටිකතා කරණයෙහි ලෝ පතළ ඇලිස් මන්රෝ ටයි.

නොබෙල් සම්මානයෙන් කෙටිකතාව පිදුම් ලැබීම විරල අවස්ථාවක් බවයි විචාරකයන්ගේ මතය.

නමුත් වෙළඳ පළ තුළ කෙටිකතාවට හිමි වන කුඩම්මාගේ සැලකිල්ල පිළිබඳ ව ලොව පුරා කෙටිකතා කරුවෝ මෙන් ම විචාරකයෝ ද මැසිවිලි නගති.

නොබෙල් සම්මානය හරහා සිංහල කෙටිකතාවේ කල දවස ගැන කළ විමසුමක්. (හඬ පටයට සවන් දෙන්න)