අන්තර්ජාලය සහ වාරණය

අන්තර්ජාලය සහ වාරණය

අන්තර්ජාල සංනිවේදනයේ වර්ධනයත් සමග ලෝකයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල දක්නට ඇත්තේ සීඝ්‍ර වර්ධනයක්.

2012 වසරේ ලෝක බැංකු වාර්තාවලට අනුව 2010 වසරේ දී අන්තර් ජාල භාවිතයට එක් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන දෙක හමාරක්.

ෆේස්බූක් (Facebook) සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය දරන පිරිස මිලියන එක හමාරක් පමණ.

මීට අමතරව ට්විටර් (Twitter) සමාජ ජාලයද බෙහෙවින් භාවිතා වන මාධ්‍යයක්.

අන්තර් ජාලයත් සමග ඒ හා බෙහෙවින් කතාබහට ලක්ව තිබෙන මාතෘකාවක් වී තිබෙන්නේ වාරණය.

අන්තර් ජාල මාධ්‍ය ක්‍රියා කාරිත්වයේ කැදවුම්කරු සහ විකල්ප පුරවැසි වෙබ් අඩවියේ සංස්කාරක සම්පත් සමරකෝන්, ග්‍රවුන්ඩ් විව්ස් වෙබ් අඩවියේ සංස්කාරක සංජන හත්තොටුව, කලම්බු ටෙලිග්‍රාෆ් වෙබ් අඩවියේ සංස්කාරක උවිඳු කුරුකුලසූරිය සහ නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු සුනිල් ජයසේකෙර සංවාදයක.