පරිවාස නිලධාරීන් ගෙන් ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට විරෝධය

child protection

සේවා කටයුතු වලට බාධා කරමින් ළමා අපයෝජකයින් ආරක්ෂා කිරීමට ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිනිය කටයුතු කරමින් සිටින බව පරිවාස නිලධාරීන් ගේ සංගමය කියා සිටී.

කොළඹ මාදිවෙල ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඉදිරිපිට දී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වූ පරිවාස නිලධාරීන් ගේ සංගමයේ ලේකම් කේ කේ කීර්තිරත්න කියා සිටියේ පරිවාස කටයුතු පළාත් සභා භාර විෂය කටයුත්තක් වන බැවින් ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඊට මැදිහත් නොවිය යුතු බවයි.

ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ වැඩපිළිවෙළට එකඟ නොවන නිලධාරීන් හට අභූත චෝදනා එල්ල කොට ඔවුන් අපහසුවට ලක් කෙරෙන බවයි පරිවාස නිලධාරීන් ගේ සංගමය කියා සිටින්නේ.

මහේස්ත්‍රාත් නියෝගය

මේ පිළිබඳ ව කරුණු දැක්වූ ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සභාපතියනි සුජාතා කුලතුංග කියා සිටියේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පරිවාස නිලධාරියෙක් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කොට ඇත්තේ මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයකින් වන අතර පරිවාස නිලධාරීන් නගන චෝදනා පදනම් විරහිත වන බවයි.

පරිවාස නිලධාරීන් කියා සිටින්නේ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිනී අනෝමා දිසානායක තනතුරෙන් ඉවත් කරන තුරු තමන්ගේ සටන දිගටම ගෙනියන බවයි.