තරඟ පාවාදීම වැළැක්වීමට මාස තුනකින් පනතක් - ක්‍රීඩා ඇමති

මහනුවර කිංග්ස්වූඩ් විද්‍යාලයේ පැවතී උත්සවයක දී කතා කළ ක්‍රීඩා ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පැවසුවේ ක්‍රිකට්, රගර් සහ පාපන්දු ක්‍රීඩාවල තරඟ පාවාදීම් සිදුවන බවයි.

තරඟ පාවාදීම වැළැක්වීම සඳහා තව මාස තුනකින් පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ගෙන ඒමට විධි විධාන යොදා ඇති බව අලුත්ගමගේ ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ක්‍රීඩකයන් තහනම් උත්තේජන භාවිතා කිරීමට එරෙහිව කටයුතු කිරීමටත් සූදානමින් සිටින බවයි ඇමතිවරයා පැවසුවේ.

පසුගිය වසරේ පැවති ජාතික ශුරතාවලියේ දී රුපියල් පහළොස් දහසක් ලබා ගෙන මළල ක්‍රීඩා තරඟයක් පාවා දී ඇති අවස්ථාවක් තමන්ට හෙළිදරව් වී ඇති බව ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

තහනම් උත්තේජන සම්බන්ධයෙන් මතුවන ගැටළු විසඳීමට ඒ ඒ ක්‍රීඩකයන් ට වෙන් වූ වෛද්‍යවරකු පත් කොට අලුත් ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාවට නංවන බවයි ක්‍රීඩා ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශ කළේ.