ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සමුළු වර්ජනය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට 'බරපතල පහරක් වේවි'

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත රාජ්‍ය නායක සමුළුව වර්ජනය කළ හොත් එය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට එල්ල කරන බරපතල පහරක් විය හැකි බව බ්‍රිතාන්‍යය පවසයි.

ඒ වෙනුවට ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වාතාවරණය පිළිබඳව සිය අවධානය පළ කිරීමට සමුළුවට සහභාගි වීමෙන් තමන්ට අවස්ථාව සැලසෙන බවයි, විදේශ ලේකම් විලියම් හේග් වෙස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් කියා සිටියේ.

දශක ගණනාවක යුද ගැටුම්වලින් අනතුරුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගින් දිගටම සිදුවන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පෑම පිණිස බ්‍රිතාන්‍යය සමුළුව වර්ජනය කළ යුතු බවට ඡායා විදේශ ලේකම් ඩග්ලස් ඇලෙක්සැන්ඩර් කළ යෝජනාවකට පිළිතුරු දෙමිනුයි, ඇමතිවරයා එම ප්‍රකාශය කළේ.

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සහ අනෙක් රටවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම පිණිසත් රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගි වීම වැදගත් බවයි, විලියම් හේග් පවසන්නේ.