ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉයන් බොතම් පිරිස සමගින් අගනුවර පසුකර ගමන් ගනිද්දී

කිලිනොච්චියේ සිට සීනිගම දක්වා පා ගමනක් ආරම්භ කල ශ්‍රීමත් ඉයන් බොතම් තම පිරිස සමගින් අගනුවර පසුකර ගමන් ගනිද්දී බී බී සි යට කියා සිටියේ තමන්ගේ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් සඳහා මැනවින් ආධාර ලැබෙමින් තිබෙන බවයි.

යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් මුලතිව් පලාත්වාසින් සහ සුනාමියට ගොදුරු වූ දකුණේ ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා වැඩසටහන් දියත් කරන බවයි ශ්‍රීමත් ඉයන් බොතම් කියා සිටින්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය පිළිබඳව විවාද වලට පැටලීමෙන් වැලකී සිටින ඉයන් බොතම් ගේ මතය වන්නේ ආධාර අවශ්‍ය තැනට තමන් උදව් කරන බවයි.