‘නැගෙනහිරටත් එන්න’ මන්මෝහන් සිංට ඇරියුමක්

ඉන්දීය අගමැතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සමුළුවට සහභාගි වන්නේ නම් නැගෙනහිරටත් අනිවාර්යයෙන් ම පැමිණිය යුතු යැයි පළාතේ මහ ඇමැතිවරයා පවසයි.

නැගෙනහිර මහ ඇමැති නජීබ් අබ්දුල් මජීඩ් බීබීසී ය සමග විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විශාල දායකත්වයක් දරා ඇති ඉන්දීය රජය එහි ප්‍රගතිය දැක බලා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

.

විපක්ෂයේත් අනුමැතිය

උතුරේද සංචාරයක නිරත වන ලෙස මහ ඇමැති සී වී විග්නේස්වරන් ඉන්දීය අගමැති වරයා ට ඇරියුම් කොට තිබිණි.

කෙසේ වෙතත්, නැගෙනහිර මහ ඇමැති අබ්දුල් මජීඩ් පවසන්නේ අගමැති සිං ගේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සමුළු සහභාගිත්වය තහවුරු වී නැති හෙයින් නිල ඇරියුමක් කර නැති බවයි.

ඉන්දීය අගමැතිවරයා නැගෙනහිරට පැමිණීම අනුමත කළත්, විපක්ෂ නායක දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සිංගාරවේලු දණ්ඩායුදපානී බීබීසීයට කියා සිටියේ උතුරේ මහ ඇමැති වරයා සේම මහ ඇමැති අබ්දුල් මජීඩ් ද කල් වේලා ඇතිව ආරාධනාවක් යැවිය යුතුව තිබුණු බවයි.

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සාම්පූර්හි ඩොලර් කෝටි පනහකට අධික වියදමකින් ඉදි කැරෙන මෙගා වොට් 500ක ධාරිතාවක් අපේක්ෂිත තාප බලාගාරය රාජ්‍ය සමාගමක් වන ඉන්දීය ජාතික තාප බල සමාගම (NTPC) විසින් නැගෙනහිර කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ආයෝජනයක්.

යළි පදිංචිය

බලාගාරය ඉදිකිරීම පිණිස අක්කර 10,000 ක් පවරා ගැනීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසී දෙමළ පවුල් 1500 කට ගම බිම් අහිමි වන බව දූෂණ විරෝධී සංවිධානය පවසා තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රජය එල්ටීටීඊ ය යුද්ධයෙන් පරාජය කිරීමෙන් අනතුරුව ඉන්දීය රජය විසින් උතුරු නැගෙනහිර නිවාස පනස් දහසක් ඉදි කිරීම අරඹා තිබේ

සාම්පූර් බලාගාරය ‘රජයට ශක්තියක්’ වන බව පවසන නැගෙනහිර විපක්ෂ නායකයා එමගින් පාරම්පරික ගේ දොර අහිමි වන ජනතාව නැවත පදිංචි කරවීම කෙරෙහි ද ඉන්දීය අගමැති මන් මෝහන් සිං ගේ අවධානය යොමු විය යුතු බවයි කියා සිටින්නේ.