යුද්ධයේ පීඩිතයන්ට පළමු වතාවට උතුරේ දී වන්දි

Image caption සහනාධාර ප්‍රදානය කළේ පුනරුත්ථාපන කටයුතු අමාත්‍ය චන්ද්‍රසිරි ගජධීර විසින්

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව යුද්ධයෙන් පීඩා විඳින උතුරු පළාතේ ජනතාවට පළමු වතාවට උතුරු පළාතේ දී වන්දි ප්‍රදානය කළේය.

යුද්ධයේ දී ඥාතීන් අහිමි වූ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට වන්දි ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩ සටහන වවුනියාවේදී ආරම්භ කරනු ලැබුවේ බන්ධනාගාර සහ පුනරුත්ථාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය චන්ද්‍රසිරි ගජධීර විසින්.

උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක පහ නියෝජනය කරන තුන් සියයකට අධික පිරිසකට චෙක් පත් ප්‍රදානය කළ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, එය වන්දියකට වඩා සහන මුදලක් ලෙසින් හඳුන්වා දීම යෝග්‍ය බවයි.

තවත් එක් දහස් දෙසියයකට ආසන්න පිරිසකට මීට ඉහතදී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කොළඹ දී වන්දි ලබා දුන්නේය.