‘ජනතාව පඩි වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තු වුනේ නෑ’ බැසිල්

Image caption කොළඹ පැවති වැටුප් උද්ඝෝෂණයක්

මෙවර අයවැයෙන් වැටුප් වැඩි වීමක් සිදු වෙනු ඇතැ’ යි ජනතාව බලාපොරොත්තු නො වූ බව ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඉදිරි වසර සඳහා අයවැය පාර්ලිමේන්තුව හමුවට ගෙන එමින් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ රජයේ සේවකයන් සඳහා රුපියල් 1200 ක ජීවන වියදම් දීමනාවක් යෝජනා කළේය.

රාජ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති ඉල්ලා සිටියේ අඩු ම වශයෙන් මසකට රුපියල් 5000 ක පඩි වැඩි වීමක් සහ වැඩි වන ජීවන අංකයක් පාසා දීමනාවක්.

වැඩ කරන ජනතාව ඉල්ලා සිටි ආකාරයෙන් ලබන වසරේ වැටුප් ඉහළ යාමක් සිදු නො වන්නේ ඇයි දැයි විමසු බීබීසී යේ අසාම් අමීන්ට බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍ය වරයා පැවසුවේ තමන් පවා මෙවර වැඩි වීම බලාපොරොත්තු නොවූ බවයි.

වැඩිම මුදල් ප්‍රතිපාදනය

රුපියල් කෝටි 1700 ක් වන ප්‍රතිපාදනය අයවැයෙන් ලබන අවුරුද්ද සඳහා වෙන් කර ඇති වැඩිම මුදල බවයි ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

එහෙත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ ජනතා අපේක්ෂා කඩ කොට ඇති රජය මෙවර අයවැයෙන් ජීවන බර තවත් වැඩි කොට තිබෙන බවයි.

‘ජනතාව බලාපොරොත්තු වූ දේ ජනතාවට ලබා දීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් ව ඇති බව’ එජාප මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසයි.

රුපියල් 1200 ක ජීවන වියදම් දීමනාව වැටුප් වැඩි වීමක් නොවන බව පවසන එජාප මන්ත්‍රීවරයා ජනමාධ්‍යවේදීන් අමතා කියා සිටියේ ආහාර සඳහා බදු වැඩි කිරීම මගින් රජය ජීවන බර වැඩි කොට ඇති බවයි.