ශෝමා චෞද්රි චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

shoma
Image caption ශෝමා පවසන්නේ ඇය නිර්දෝෂී බවයි

මහත් ප්‍රසිද්ධියට හේතු වූ ලිංගික අඩන්තේට්ටමක් පිළිබඳව කටයුතු කළ ආකාරය සම්බන්ධ විවේචන වලින් පසු ඉන්දියාවේ මුල් පෙලේ පුවත් සඟරාවක කළමනාකාර කතුවරිය ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

තෙහෙල්කා සඟරාවේ පුරෝගාමී කතුවර තරූන් තේජ්පාල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තොරතුරු යටපත් කිරීමට හවුල් වූ බවට එල්ල වන චෝදනා ශෝමා චෞද්රි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නීය.

කර්තෘ මණ්ඩලයේ තරුණ කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කිරීමේ චෝදනා නගනු ලැබු කතුවරයාට එරෙහිව මේ වන විට පොලිස් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වේ.

කාන්තා හිංසනය, ලිංගිකත්වය මුල් කොට වෙනස්කම් පෑම හා මුල්‍ය වංචා පිලිබඳ දැඩි විවේචනාත්මක ගවේෂණාත්මක වාර්තා සම්බන්ධයෙන් තෙහෙල්කා සඟරාව ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි.