ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අලුත් හැඳුනුම්පත 'මුස්ලිම් ජනතාව පීඩාවට පත් කිරීමක්'

දැනට අතින් ලියන ජාතික හැඳුනුම්පත වෙනුවට, 2016 වන විට ඉලෙක්ට්‍රොනික හැඳුනුම්පතක් හඳුන්වා දීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කොට තිබේ.

Image caption නව හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීමේදී සිය අනන්‍යතාවයට සීමා පැනවේ දැයි මුස්ලිම් ජනතාවගේ අවධානය

මෙය ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් නිර්මාණය කිරීමට සිය දෙපාර්තමේන්තුව අදහස් කොට ඇති බව පවසන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් ආර්එම්එස් සරත් කුමාර, ඒ සඳහා නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම දැනටමත් ආරම්භ කොට තිබෙන බවද බීබීසී සංදේශයට කියා සිටියේය.

එහෙත් මේ කාර්යයේදී සිය අනන්‍යතාවයට සීමා පැනවේ දැයි මුස්ලිම් ජනතාවගේ අවධානය පළ වී තිබේ.

ඡායාරූප ගැනීමේදී ස්වකීය ආගමික අනන්‍යතාවය තහවුරු කෙරෙන හිස් ආවරණ සහ හිස් වැසුම් භාවිතයට තහංචි පැන වෙනු ඇත් දැයි ඔවුහු සැක පහල කරති.

කෙසේ නමුත් එම සැකසංකාවලට කිසිදු පදනමක් නොමැති බවයි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් ආර්එම්එස් සරත් කුමාර සංදේශයට කියා සිටියේ.

සිය ක්‍රියාදාමය සම්පූර්ණ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුකූලව සිදු කෙරෙන්නක් බවද කොමසාරිස්වරයා පවසයි.

සංදේශය වෙනුවෙන් එල්මෝ ප්‍රනාන්දු කළ විමසුමක් මේ.