සංගණන 'විවේචනවලට පදනමක් නැහැ'

අතුරුදහන් වූ ඥාතීන්ගේ තොරතුරු ලබා දීමට උතුරේ වැසියන් පැමිණි අවස්ථාවක්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

අතුරුදහන් වූ ඥාතීන්ගේ තොරතුරු ලබා දීමට උතුරේ වැසියන් පැමිණි අවස්ථාවක්

යුද්ධයෙන් හානියට පත් පුද්ගලයන් ගණනය කිරීම ඉලක්ක කොට ගෙන රජය විසින් පවත්වනු ලැබූ දීප ව්‍යාප්ත සංගණනය සම්බන්ධයෙන් එල්ලවන විවේචන, ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී ඩී. සී. ඒ. ගුණවර්ධන විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරිණ.

සංගණනය ආරම්භ කළේ මීට මසකට ඉහතදී යි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය එය විශ්වාස කළ නොහැකි බව පවසමින් දෝෂ දර්ශනයට ලක් කළේය.

බීබී සී දෙමළ සේවයේ ජයප්‍රගාස් නල්ලුසාමි හා සාකච්ඡාවකට එක් වූ ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී ඩී .සී .ඒ .ගුණවර්ධන පැවසුවේ මේ වන විට සංගණනය සම්පූර්ණ කොට ඇති බවයි.

සංගණනයේ දී, 1982 සිට මේ දක්වා රටේ සිදුවී ඇති දේපළ හානියක් හෝ ජීවිත හානියක් එනම් මරණයක්, අතුරුදහන් වීමක්, තුවාල සිදුවීමක් හෝ ආබාධිත තත්වයක් ඇතිවුයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පවුලේ ඥාතීන්ගෙන් තොරතුරු ලබා ගෙන ඇති බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

ගැටුම්කාරී වාතාවරණ

මාසයක් වැනි කාලයක් තුල එහි පළමු වාර්තාව නිකුත් කළ හැකි බව පැවසූ ඔහු සඳහන් කළේ සමස්තයක් ලෙස ගැටුම්කාරී වාතාවරණ යටතේ 1982 සිට මේ දක්වා කොපමණ පිරිසක් මිය ගොස් ඇත්ද, කොපමණ පිරිසක් තුවාල ලැබුවේ ද, කොපමණ පිරිසක් අතුරුදහන් වී ඇත්ද යන තොරතුරු ඊට ඇතුලත් වන බව පැවසුවේය.

දෙවැනි වාර්තාවෙන් කාල වකවානු පිළිබඳ තොරතුරු, එනම් 83 තත්වය, 89 සිදුවුණු තත්වය සහ අවසානයේ දී වසර තිහක් තුල පැවති යුද වකවානුව තුල තත්වය ඇතුලත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන බව ඔහු පැවසුවේය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය මෙම සංගණනය ප්‍රතික්ෂේප කරන බව පෙන්වා දුන් විට ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී ඩී. සී. ඒ. ගුණවර්ධන පැවසුවේ ඔවුන් එසේ කරන්නට ඇත්තේ සංගණනය පිලිබඳව 'ඔවුන් තුළ ඇති දැනුම මඳ කම නිසා' විය හැකි බවයි.

අධීක්ෂණය

උතුරේ දිස්ත්‍රික්ක පහේම සංගණනය කළ බව කියා සිටි ඔහු, ජීවීත හානියක් සිදුවී ඇත්නම් ඊට අදාළ ලිපි ලේඛන ද අතුරුදහන් වීමක් සිදුවී ඇත්නම් පොලිස් වාර්තා ඇතුළු තොරතුරු ද සොයා ගැනීමේ හැකියාව ඇති බවද ප්‍රකාශ කළේය.

සමස්තයක් වශයෙන් සෑම නිවසකටම ගිය බව සහතික කොට ඇති බවත් ලබා ගත් තොරතුරු නැවත වතාවක් අධීක්ෂණය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී ඩී. සී. ඒ. ගුණවර්ධන තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.