ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'වසර පහළොවකින් ලංකාවෙන් තේ වගාව තුරන් විය හැකියි'

ඉදිරි වසර පහළොව ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවෙන් තේ වගාව තුරන් විය හැකි බවට ආර් යෝගරාජන් මන්ත්‍රීවරයා අනතුරු අඟවයි.

රාජ්‍ය පාලිත වතු යාය වල තේ නැවත වගාව සඳහා තවත් ආයෝජනය කරන මෙන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යෝගරාජන් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටින්නේ තේ වතු නැවත වගා කිරීම කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා එහි වගකීම කම්කරුවන් වෙත පැවරිය යුතු බවයි.

වසරකට මුළු තේ බිම් වලින් සියයට දෙකක් නැවත වගා කළ යුතුව තිබෙන අතර මේ වන විට නැවත වගා කළ යුතු සමස්ත බිම් ප්‍රමාණය අක්කර දෙලක්ෂ හතළිස් දහසක් බවද යෝගරාජන් මන්ත්‍රීවරයා බීබීසී යේ ජෙයප්‍රකාශ් නල්ලුසාමි සමඟ කියා සිටියා.